Opravy vstřikovačů Common Rail

Provádíme opravy vstřikovačů všech značek a typů pro osobní i nákladní automobily, autobusy, zemědělskou a stavební techniku.
Vše provádíme na nejmodernějších strojích, proto dosahujeme vysoké kvality a spolehlivosti

Termín oprav maximálně 3 dny.

Navěky  nevydrží a to hlavně ze tří důvodů:

1. nízká kvalita nafty
2. životnost  vstřikovače (některé systémy mohou mít dost již třeba po 120 000 najetých   kilometrech)
3. životnost automobilu (dnes se  myslí obvykle 250 000 km)

Český trh  žije z dovozu aut, která jsou levná proto, že tuto životnost přesáhla. Stane se, že některé  vstřikovací systémy dokážou přesluhovat stejně jako celý zbytek auta a po půl milionu stále  fungují. Častěji však po 200 000 najetých kilometrech obnáší opravu, v případě její nemožnosti pak výměnu vstřikovačů.

Opotřebení vstřikovačů :

1. Pomalejší reakce

Může za ně nárůst vnitřního tření a vstřikovač pak na pokyny řídicí jednotky reaguje se zpožděním, dávkuje nepřesně.
Výsledkem jsou:   hlučnost motoru, kolísání volnoběhu, kolísání výkonu a  zvýšená spotřeba.

2. Špatné rozprašování

Tryska je opotřebená, některé její otvory mohou být poškozené či zanesené. Paprsek nemá pravidelný tvar, v některých místech je víc nafty než kyslíku, výsledkem čehož je vysoká kouřivost. Může dojít též k lokálnímu přehřátí a propálení pístu. Poškozená tryska dokáže začít kapat, pak je propálení pístu jen otázkou času.
Varovat by měla výrazná kouřivost, vyšší spotřeba, hlučnost a nižší výkon.

3.  Nadměrný přepad

Opotřebení podléhá též ventil řídící dávku paliva. Pokud netěsní, jde větší množství nafty do přepadu. Jestliže již čerpadlo nestačí vlivem rostoucího přepadu vytvořit požadovaný tlak v zásobníku, spadne motor do nouzového režimu se sníženým výkonem. Stane se tak obvykle při požadavku na plný výkon.